Quy định xác nhận thông tin đặt phòng

Sau khi Khách hàng hoàn thành đặt phòng online trên website hoianthienthanhhotel.com . Khách sạn Thiên Thanh sẽ gửi email cho Khách hàng để xác nhận lại toàn bộ thông tin đặt phòng đã được hiển thị trong đơn đặt phòng online của Khách hàng và phương thức thanh toán.

–  Đơn đặt phòng online mà Khách hàng đã đặt và khách sạn Thiên Thanh đã xác nhận với Khách hàng qua email chỉ có hiệu lực trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Khách sạn Thiên Thanh gửi email xác nhận đơn đặt phòng online cho Khách hàng.

Nếu Khách hàng không thanh toán đúng và đủ tiền phòng trong đơn đặt phòng trong 24 giờ nêu trên thì Khách sạn Thiên Thanh không có trách nhiệm giữ và đảm bảo số lượng phòng và loại phòng còn trống đúng và đủ như trong thông tin đơn đặt phòng đã xác nhận với Khách hàng qua email. Khi phát sinh trường hợp này, Khách hàng cần đặt lại một đơn đặt phòng online khác hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho khách sạn để xác nhận lại thông tin.

–  Sau khi Khách hàng thanh toán thành công tiền phòng cho đơn đặt phòng online, khách sạn Thiên Thanh sẽ gửi xác nhận lần cuối cùng về đơn đặt phòng online của Khách hàng. Nếu cần, Khách hàng có thể in xác nhận lần cuối này của khách sạn Thiên Thanh để cung cấp cho Khách sạn như là một bằng chứng cho việc đặt phòng thành công của mình.

Gần đến ngày Khách hàng sử dụng phòng đã đặt, khách sạn Thiên Thanh có thể sẽ gửi email đến cho Khách hàng các thông tin về điểm đến của Khách hàng, một số thông tin và ưu đãi cụ thể (bao gồm cả các ưu đãi của bên thứ 3 đến cấp độ mà Khách hàng đã đăng ký chọn cho loại thông tin này) liên quan đến đặt phòng và điểm đến của Khách hàng.

Scroll to Top