Quy định về thanh toán

1. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN
Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website. Khi sử dụng hình thức thanh toán này, Khách hàng vui lòng thanh toán qua thông tin được bộ phận lễ tân khách sạn cung cấp cụ thể bao gồm số tài khoản, chi nhánh ngân hàng và tên chủ sở hữu đứng tên.

2. TIỀN MẶT
Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website hoianthienthanhhotel.com. Khách hàng đến khách sạn Thiên Thanh để thanh toán tiền theo đúng thông tin hướng dẫn khi lựa chọn hình thức thanh toán này.

Scroll to Top